Kroezenier » Specials » Chili
Genetisch bepaald schrijver

Chili, opnieuw wereldnieuws, nu na mijnramp

Chili, opnieuw wereldnieuws, nu na mijnramp Chili is economisch gezien één van de landen in Zuid-Amerika die het door de jaren heen betrekkelijke goed doet. Toch, met de regelmaat van de klok haalt dit land het wereldnieuws door verschillende natuurrampen. De mijnramp in augustus 2010 maakte het land weer tot hoofditem in alle nieuwsuitzendingen over de gehele wereld.
Deze special gaat dieper in op de diverse aspecten van de ramp in de San José kopermijn. De ingesloten kompels vormen een nieuws-item waar men niet om heen kon. Te benaderen vanuit de psychologische hoek: hoe verging het de 33 mensen die noodgedwongen, zonder veel voorzieningen voor langere tijd op elkaar aangewezen waren? Wat deed het met hun? Hoe kwamen ze eruit? Anderzijds is er het onbedoelde Big Brother effect. Iedereen was benieuwd hoe het hun verging, deels uit sensatiezucht deels uit medeleven. En dan het techische aspect: hoe het snelst te werken, welke boortechnieken toe te passen? Ook de schuldvraag en het juridische steekspel rondom het drama speelden op.

Behalve twee artikelen waarin de chronologie van de reddingsactie gevolgd wordt en de tijd erna, is er ook achtergrondinformatie over het volkslied van Chili, dat de kompels gebroederlijk zongen tijdens de afsluiting van hun eerste 45 minuten zelfopgenomen video. Tevens een artikel waarin meer informatie wordt verstrekt over de betekenis van de kopermijnen voor Chili en één waar in wordt gegaan op de persoonlijke verhalen van diverse mijnwerkers. Hun namen, hun foto's, hun persoonlijke relaas, voor, tijdens en na de reddingsactie.
De special heeft twee artikelen die betrekking hebben op de gang van zaken rond de mijnramp.
Het eerste, getiteld Chileense Mijnramp behandelt de chronologie van de instorting van 5 augustus 2010 tot en met de redding op 13 oktober 2010. In het tweede artikel, getiteld Geredde Mijnwerkers Chili, het leven na de Mijnramp gaat chronologisch verder vanaf 14 oktober 2010, de dag na de redding.
Chileens Volkslied, Himno Nacional de Chile

Chileens Volkslied, Himno Nacional de Chile

Vrijdag 27 augustus 2010 klonk het Chileense volkslied wereldwijd in alle journaals en nieuwsrubrieken. De 33 kompels die op dat moment 22 dagen zaten opgesloten in de Chileense kopermijn hadden zelf…

Chileense kopermijnen, meer informatie

De Chileense kopermijnen zijn sinds 5 augustus 2010 wereldnieuws. Die dag raakten 33 kompels ingesloten op 688 meter onder de grond. Het zette niet alleen de San José kopermijn in het brandpunt, maar…

Chileense Mijnramp

Op 5 augustus 2010 raakten 33 mijnwerkers ingesloten in een kopermijn in Chili. Aanvankelijk niet echt wereldnieuws. Na 17 dagen bleken ze echter nog in leven. Toen werd het wel wereldnieuws, helemaal…

Geredde Mijnwerkers Chili, het leven na de Mijnramp

De bevrijding van de 33 Chileense ingesloten mijnwerkers in Copiapó werd op 13 oktober 2010 gedurende één etmaal over de hele wereld live gevolgd. Het leverde een voor de wereld ongekende live-registr…

Informatie over de 33 mijnwerkers van de Chileense Mijnramp

Zoals bij iedere ramp zijn het de persoonlijke, individuele verhalen die de betreffende tragedie gezicht geven. Zonder deze mensen blijft het voor de volger van het nieuws moeilijk om zich in te leven…
Gepubliceerd door Kroezenier op 26-10-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!